Noua măsură 3 – o posibilă fraudă cu bani europeni

Este vorba despre Consiliul Național al IMM-urilor din România ce aduce la cunoștință publicului faptul că noua măsura 3 – Acțiunea 4.1.1 ”Investiții în activități productive” ce a fost publicată în data de 22 noiembrie 2021 în Monitorul Oficial nr. 1111 are un potential ridicat de fraudare.

Criteriile de eligibilitate si grila de punctaj nu prezintă încredere.

Înscrierea proiectelor pe platformă este pe baza ”criteriului primul venit – primul servit” ceea ce nu este corect față de ceilalți. De asemenea există posibilitatea de a apărea probleme tehnice sau chiar de blocare a platformei instituționale, o dată ce se solicită către o masă de oamenii să se înscrie toți în același timp pe o platformă. Aceasta poate prezenta probleme, erori de încărcare, ceea ce inseamna proiecte pierdute într-o secundă.

Schema de ajutor de stat nu a avut în vedere prelungirea cadrului temporar, ceea ce inseamna că Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene nu a tinut cont de aceasta prelungire. Comisia Europeană are în vedere o prelungire a cadrului temporar publicată în data de 18 noiembrie 2021 în care se specifică, prelungirea limitată a cadrului temporar, cu încă șase luni, până la 30 iunie 2022.

Valoarea finanțării maxime este de 1.000.000€ si astfel rezulta un număr considerabil de proiecte reduse. Să nu uitam că pandemia COVID-19 a afectat substanțial IMM-urile, este binevenită o micșorare a valorilor de ajutor financiar nerambursabil la 200.000 euro pentru a avea posibilitatea de a susține un număr mai mare de IMM-uri. De asemenea nu a fost stabilit un prag minim al finantarii nerambursabile (cel propus de CNPIMMR este de 50.000 euro).

Valoarea grantului solicitat în corelare cu cifra de afacere nu este corectă din punct de vedere al beneficiarilor. Beneficiarii care îndeplinesc criteriile de eligibilitate si au o cifră de afaceri în 2019 de 100 de lei și în 2020 de 50 de lei pot aplica pentru un grant de 1 milion de euro, fără nici o experiență. Nu mai comentam faptul ca peste jumatate din firmele care au depus in sesiunea din ianuarie pe fosta masura 3 au devenit neeligibile, deoarece le-a crescut cifra de afacere in 2020 fata de 2019. Adica aceasta linie de finantare este dedicata firmelor neperformante.

Referitor la grila de punctaj, criteriul b „Investiție de minim 20% din valoarea proiectului în conformitate cu prevederile Anexei I din Propunerea de REGULAMENT DELEGAT AL COMISIEI (UE) de completare a Regulamentului (UE) 2020/852 al Parlamentului European și al Consiliului privind stabilirea criteriilor tehnice de screening pentru determinarea condițiilor în care o activitate economică se califică ca contribuind în mod substanțial la atenuarea schimbărilor climatice sau adaptarea la schimbările climatice și pentru a stabili dacă acea activitate economică nu cauzează nici un prejudiciu semnificativ oricăruia dintre celelalte obiective de mediu” este un criteriu subiectiv, prin care evaluatorii din Minister vor acorda puncte si implicit vor declara castigatoare doar proiectele pe care le gestioneaza acestia. Nu se stie cum se acorda 5 puncte,  10 puncte … 40 de puncte.

ARTICOLE SIMILARE