Studiu INS: Majorare salarială medie la nivel național în septembrie 2023

Evoluția câștigului salarial mediu brut în septembrie 2023

În septembrie 2023, conform datelor publicate de Institutul Național de Statistică (INS), câștigul salarial mediu brut a înregistrat o valoare de 7.350 lei, cu 92 lei (+1,3%) mai mare comparativ cu luna precedentă.

Câștigul salarial mediu net pe sectoare economice

Pe de altă parte, câștigul salarial mediu net a totalizat 4.593 lei, consemnând o majorare de 62 de lei (+1,4%) în comparație cu august 2023. Observăm aici cum variază aceste valori în funcție de sectorul economic, cu punctul de maxim pe fabricarea produselor de cocserie și a celor obținute prin prelucrarea țițeiului (11.450 lei), iar minimul pe industria hotelurilor și restaurantelor (2.524 lei).

Creșterea anuală a câștigului salarial mediu net

De asemenea, analizând situația la un an distanță, datele INS indică o creștere anuală a câștigului salarial mediu net de 14,7% față de luna septembrie a anului precedent.

Factorii de influență asupra creșterii câștigului salarial mediu net

În luna de referință, nivelul câștigului salarial mediu net a prezentat tendințe de creștere în cea mai mare parte a activităților din sectorul economic, datorită acordării de prime ocazionale, drepturi în natură și ajutoare bănești, precum și sumelor din profitul net și din alte fonduri. Un alt factor de creștere a fost legat de realizările de producție ori încasări mai mari, în funcție de contracte și proiecte.

Văzute la nivel de sectoare și industrii, variațiile câștigului salarial mediu net

Examinând detaliat variațiile per sector, constatăm creșteri semnificative, de exemplu, cu 23,2% în fabricarea produselor de cocserie și a produselor obținute din prelucrarea țițeiului. Pe de altă parte, scăderile câștigului salarial mediu net au fost determinate de o serie de factori precum nerealizările de producție ori încasări mai mici, dar și de angajarea de personal cu câștiguri salariale mai mici față de media pe economie.

ARTICOLE SIMILARE